Roman to Unicode Converter

तलको बक्समा रोमन अक्षर (जस्तै : राम लेख्न raam) हरु टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् :


अब तलको बक्सबाट कपि गर्नुहोस् । :